ارکیدومتر

پر واضح است كه معاينه بالينى يكى از مهمترين پايه هاى تشخيص بيماريها و همچنين پيگيرى نتيجه درمان آنهاست. معاينه بالينى همچنين در اقدامات غربالگرى از جايگاه ويژه اى برخوردار است. مسلما بعد از اخذ شرح حال، معاينه بالينى دقيق و با حوصله، در كشف موارد غير طبيعى و راهنمايى جهت ادامه اقدامات تشخيصى و درمانى خواهد بود. بكارگيرى وسايل كمكى از جمله استتسكوپ (گوشى پزشكى سمع قلب و ريه)، اتوسكوپ، افتالموسكوپ و ... جهت معاينه بالينى ارزش و دقت معاينات را دوچندان مى كند.

اركيدومتر و فالومتر يكى از وسايل كمكى معاينه ناحيه تناسلى مردان، اركيدومتر مى باشد. اركيدومتر جهت اندازه گيرى حجم بيضه بكار مى رود. اندازه گيرى حجم بيضه ها در دوران رشد و بلوغ در پسران از اهميت ويژه اى برخوردار است. تعيين حجم بيضه و مقايسه آن با اندازه هاى استاندارد آن بر اساس سن، وضعيت رشد جنسى را در پسران مشخص مى كند. اندازه گيرى حجم بيضه در مردان نابارور و همچنين كسانى كه دچار اختلال عملكرد جنسى هستند نيز ضرورى و مهم است. يكى ديگر از وسايل كمكى معاينه ناحيه تناسلى مردان، فالومتر مى باشد كه جهت اندازه گيرى طول آلت تناسلى بكار مى رود. اندازگيرى طول آلت تناسلى در دوران رشد و بلوغ در پسران و مقايسه آن با اندازه هاى استاندارد آن بر اساس مراحل بلوغ، در كشف موارد غير طبيعى كمك كننده است. اندازه گيرى طول آلت تناسلى در مردان بالغ نيز كه نگران كوتاه بودن آلت خود هستند، كمك كننده و راهنماست.

اركيدومتر و فالومتر اروپارس (UROPARS)به همراه نمودارهاى تطبيقى حجم بيضه و طول آلت تناسلى وسيله اى بسيار كاربردى مى باشد كه به پزشكان عزيز در رشته هاى مختلف از جمله ارولوژى، اطفال، غدد و ... در معاينه و ثبت دقيق يافته ها و پايش آنها در ادامه درمان يا پيگيرى كمك مى كند. لازم به ذكر است كه تا كنون جهت اندازه گيرى طول آلت تناسلى در سنين مختلف از خط كش معمولى استفاده مى شود و اين فالومتر بعنوان اولين وسيله اختصاصى اندازه گيرى طول آلت مردان است كه بطور مناسب و به همين جهت طراحى شده است.

جهت سفارش کالا با شماره زیر تماس بگیرید.
021-22895495

Uropars Products

ارکیدومتر و فالومتر

ارکیدومتر و فالومتر ارکیدومتر و فالومتر