تماس با ما


در تماس باشید

    دکتر اکبر عابدی دارای بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان

    ختنه بدون درد بدون خون ریزی بدون بخیه و بدون حلقه به کمک کلامپ های تخصصی در نوزادان

    تعیین وقت در روز های شنبه و یکشنبه ساعت 3 تا  7 دوشنبه تا چهار شنبه 3 تا 5

    دکتر اکبر عابدی | کلینیک تخصصی ختنه

    ختنه در تهران | کلینیک ختنه در تهران